Stichting CORE

CORE zet zich in voor de basisbehoeften van een ieder

Onze gegevens

Stichting CORE
Murraystraat 24
3195 VJ Pernis

Wij hebben de voorkeur dat u ons via het contactformulier, FACEBOOK of post benaderd.


Kamer van koophandel nummer 7843527
RSIN 861415498

Een combinatie van een politieke partij en een organisatie die daadwerkelijk tot actie over gaat met als doel de basisbehoeften van de mens te waarborgen en te verbeteren.


Deze organisatie, inclusief het bestuur, hanteert de gebruikelijke jaarlijkse vrijwilligersvergoeding voor de beloning voor de aan haar verrichten werkzaamheden. Daarnaast ontvangen de vrijwilligers een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.


Het bestuur bestaat uit:
mevrouw. Bos - Koert (voorzitster)
dhr. Heijstek sr. (secretaris)
dhr. Beukers (bestuurslid)