Stichting CORE

CORE zet zich in voor de basisbehoeften van een ieder

Welkom op de website van STICHTING CORE

Stichting CORE is een politieke organisatie die zich wil richten op de basisbehoeften van een ieder. Stichting CORE is actief als dienstverlener in het kader van bewindvoering, juridische dienstverlening, handelsonderneming, een transportonderneming, vastgoed en wij zetten ons actief in voor onze medemens door middel van de USA CARE RIDE. Maar het belangrijkste politiek voeren en strijden voor de basisbehoeften van een ieder gefinancierd door deze ondernemingen zal de basis zijn van onze organisatie.

Heb jij een geschil met de overheid?
Gebruik het formulier hiernaast en we nemen contact met je op. 


Nieuws van CORE


Terug naar overzicht

29-12-2020

Blog: Tijd dat gebiedscommissies een andere rol krijgen. #De Botlek #JoopvanderHor #EdwinSmid #Gebiedscommissie #Hoogvliet deel 3

Joop van der Hor

Dag Joop,

Je hebt ons flink getriggerd met je column van 24 december 2020 in de De Botlek genaamd gebiedscommissie is nep. Je viel flink uit tegen meneer Smid. Ook bij onze stichting hebben wij dossiers binnen gekregen over het handelen en wandelen van de gemeente Rotterdam.

Al jaren geleden werd ons hart geraakt door de problemen van de Wielewaal. Nee het is geen spelfout, het is werkelijk Godsgeklaagd hoe deze gemeente over haar inwoners heen walst. Maar als we het gaan hebben over gevoelens is iets wat niet altijd hard te maken is. Nee het is geen spelfout, want dat is de rol die de gemeente in neemt tegen haar inwoners. Je moet dingen hard maken. Bewijzen. Zorg ervoor dat je die bewijzen hebt. Verzend niets per e-mail aan de gemeente, maar zorg dat je een ontvangstbewijs heb.

Stichting CORE is door uw column dusdanig getriggerd dat zij dieper in de feiten is gedoken. Elke gemeente heeft een rekenkamer, of is bij een aangesloten. Ik moet zeggen dat als u gewoon een paar onderzoeken leest het beeld krijgt in een horrorgemeente te wonen. De rekenkamer laat al jaren niets heel van de werkwijze van deze gemeente. Het wijzigen van de deelgemeenten in gebiedscommissies is een geniale zet geweest. De gemeente was eindelijk af van mensen die hun lokalen vertegenwoordigen en ook een vinger in de pap hadden. Ze mogen immers alleen maar een advies geven maar daarmee veegt de Coolsingel haar billen mee af.

Zullen we even een paar onderzoeken aflopen?
We beginnen met het opzet onderzoek burgerparticipatie en gebiedscommissies (https://rekenkamer.rotterdam.nl/.../R.O.14.05-opzet...). De rekenkamer constateert dat de belangen van de Coolsingel en gebieden, zoals Hoogvliet en Pernis, vaak in conflict zijn. Het is niet uitgesloten dat bij het opstellen en vaststellen van gebiedsplannen, de taak van de gebiedscommissies, weer gebeurt. Met andere woorden als het belang van Hoogvliet en Pernis in conflict is met de Coolsingel kunnen de inwoners van Hoogvliet en Pernis de boom in.

In de participatieleidraad is opgenomen dat de gemeente Rotterdam weet wat er in de straten gebeurt. Wij hebben diverse dossiers waaruit blijkt dat dit niet het geval is. Zoals de heer Smid reageert op het college kan maar uit een oorzaak hebben. Dat de gemeente Rotterdam NIET weet wat er in de straten gebeurt.

Uit het aangehaalde onderzoek blijkt ook een zekere bestuurlijke overmoed en dominantie van systeemdenken. Diverse problemen komen volgens de rekenkamer terug. Zo raakt de gemeente Rotterdam regelmatig stukken kwijt die van belang zijn voor de uitvoering van beleid. Cruciale gegevens over bijvoorbeeld onderhoudsplanningen en uitgevoerd onderhoud ontbraken. Poststukken verdwijnen. De informatiebeveiliging is niet zodanig dat het niet weerbaar is tegen dreigingen zoals cybercrime (https://rekenkamer.rotterdam.nl/onde.../in-onveilige-handen/). Ook werken diverse domeinen elkaar tegen. Zo bleek uit het onderzoek uit 2018 (https://rekenkamer.rotterdam.nl/.../niet-thuis-geven.../) naar opvang van dak- en thuislozen dat het beleid om deze doelgroepen op te vangen WERD BELEMMERD door ander gemeentelijk beleid dat de hulpverlening en het aanbod van zelfstandige woonruimte deze doelgroep beperkte.

Uit de Meta-analyse komt een zekere bestuurlijke overmoed van achtereenvolgende Rotterdamse gemeentebesturen naar voren. De rekenkamerrapporten in de afgelopen 10 jaar tonen meer dan incidentele gevallen waarin de keerzijdes bleken. Zij neemt signalen van buiten de eigen gemeente zoals uitvoerende professionals, BURGERS, maatschappelijke organisaties of onderzoekers niet serieus. Ook komt hieruit naar voren dat ER ONVOLDOENDE REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE LEEFWERELD VAN BURGERS.
https://rekenkamer.rotterdam.nl/.../notitie-publieke...

De vriendelijke man van de rekenkamer was duidelijk. Door de bank genomen neemt de raad veelal de meeste aanbevelingen wel over en hebben de maatregelen ook een behoorlijke doorwerking en effect. Toch gaat er vaak veel mis zoals wel blijkt uit “ publieke waarde in de knel”. Het leervermogen van de gemeente is niet groot, waardoor keer op keer dezelfde fouten worden gemaakt. Dit wordt weer veroorzaakt door de sterk instrumentele vorm van sturing binnen de gemeente. Er vindt wel verandering plaats maar dat gaat wel heel erg langzaam omdat het vooral een verandering in gedrag en cultuur noodzaakt.

Dus Joop als je structureel bepiepeld wordt door een organisatie waar is dan de grens? Is het niet de taak van de gebiedscommissie namens de gemeente haar ogen en oren van de wijken te zijn? Maar ja de gemeente Rotterdam is niet alleen blind, maar ook stokdoof en heeft geen flauw idee meer wat er in de wijken speelt.
Tijd dat de gebiedscommissies een andere rol krijgen. Niet een adviserende rol, maar een besluitende rol.

Nu ben jij aan de beurt! Je mag gewoon onder dit bericht reageren.
STICHTING CORE
https://www.facebook.com/.../a.152203189.../191006279331582/

 sample_1.jpg


Terug naar overzicht